Vrijdag 31 maart jl. waren we te gast bij één van onze leden, namelijk bij bouwbedrijf Marum. Wiebe en Grietje de Wit vertelden ons over de totstandkoming van hun mooie bedrijf, hun ervaring als ondernemer, welke lessen ze hebben geleerd en hoe hun kijk op de toekomst van de bouw is.

Voorgenomen besluit

Vervolgens hebben wij verder gesproken over de toekomst van de Kredietunie Westerkwartier en hebben we als bestuur ons voorgenomen besluit gedeeld, namelijk om zelf geen kredieten meer te verstrekken. Wel blijven we ons richten op het helpen van (toekomstige) ondernemers met een droom, probleem, opstarten van een bedrijf enzovoort. Ook kunnen we helpen en ondersteunen bij het realiseren van een financiering, alleen dan niet meer vanuit de Kredietunie, maar bij andere partijen. De reden om dit zelf niet meer te doen is dat de inspanningen die we leveren om in contact te komen met potentiële kredietnemers niet in verhouding staat tot het aantal financieringsaanvragen dat ons bereikt. Wel blijven we doen wat we het liefste doen, namelijk (toekomstige) ondernemers in het Westerkwartier helpen waar nodig. Graag gaan we hier tijdens de ALV op 23 juni a.s. over stemmen.

Noteer dit alvast in de agenda, we hopen op een hoge opkomst.

ALV – vrijdag 23 juni van 16-18 uur, locatie volgt nog.