Ondernemersheem Westerkwartier

Ontwikkeling

In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2016 De Kredietunie Westerkwartier opgericht, waaruit het Ondernemersheem is ontstaan.

De leden komen maandelijks bij elkaar bij een ondernemer om van elkaar te leren, te ontdekken waar we elkaar mee van dienst kunnen zijn en op welke wijze we de economische ontwikkeling in het Westerkwartier verder kunnen versterken.

De organisatie

Het Ondernemersheem Westerkwartier drijft voornamelijk op vrijwilligers, waardoor de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk gehouden worden.

Het Ondernemersheem Westerkwartier is een virtueel huis. We hebben geen eigen stenen. Het Ondernemersheem Westerkwartier staat voor in contact zijn met ondernemers in het Westerkwartier. Mede door deze constructie kunnen we de kosten voor onze leden ook beperkt houden.

Missie & Doelstellingen Ondernemersheem Westerkwartier

• Economische activiteit en leefbaarheid van het Westerkwartier vergroten.
• Positieve bijdrage leveren bij het creëren van werkgelegenheid in het Westerkwartier.
• Geldstromen en rendementen blijven binnen de eigen regio.
• MKB-ers en starters begeleiden van plan tot financiering geven, binnen de gangbare routes.
• Bevorderen van de onderlinge solidariteit in de regio, mede door het delen van kennis en ervaringen.
• Het Ondernemersheem is democratisch ingesteld. De leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen gezamenlijk het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar. In dit proces is iedere stem hetzelfde waard, ongeacht de inleg.

Het Ondernemersheem = betrokken, laagdrempelig en versterkt de regio

Doordat de leden van het Ondernemersheem allemaal ondernemers zijn, heeft de organisatie zeer veel praktijkervaring in de gelederen. Deze ervaring wordt ingezet middels een coaching systeem. Wanneer een ondernemer hulp inschakelt, wordt hij/zij gekoppeld aan een ervaren coach. Deze begeleiding loopt door over de afgesproken periode. Hierdoor beschikt de ondernemer gedurende de lastige opstartfase over extra kennis, waardoor de kans van slagen vele malen groter wordt. De coach brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:
• De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring, die hij graag wil overbrengen.
• Naast kennis en ervaring beschikt de coach ook over zijn eigen netwerk dat ingezet kan worden.
• Via een periodiek overleg tussen de kredietnemer en de coach worden de strategie, investeringen, bedrijfsvoering en de financiële situatie besproken.

Op deze manier blijven de helpende ondernemers tijdens het hele proces betrokken. Bovendien krijgt hij/zij de kans om een belangrijke schakel te zijn in de maatschappelijke en economische ontwikkeling van het Westerkwartier.

Westerkwartier

Het Ondernemersheem Westerkwartier omdat we ondernemers vertegenwoordigen uit de nieuwe gemeente Westerkwartier. De leden komen gespreid uit alle vier de voorgangers van de gemeente Westerkwartier.
Het Ondernemersheem Westerkwartier is Van, Voor en Door ondernemers in het Westerkwartier.