Beste leden,

Op vrijdag 23 juni jl. zijn we bijzonder gastvrij ontvangen op het Gemeentehuis in Leek. Verheugd waren we als bestuur dan ook met de mooie opkomst.

Wethouder Marjan Sijperda trapte de bijeenkomst af met een uitleg over de plannen voor de toekomst van Leek en daarbij heeft ze met name ingezoomd op de ondernemer. De gemeente Westerkwartier heeft plannen om nog aantrekkelijker te worden voor ondernemers om zich hier te vestigen, door een mooi aanbod qua winkels, goede dienstverlening aan ondernemers en actief met elkaar te werken aan het versterken van het ondernemerschap.

Wethouder Hans Haze heeft vervolgens uitgelegd wat de plannen zijn voor het oude Gemeentehuis in Leek, nu alle ambtenaren worden verplaatst naar Zuidhorn.

Vervolgens was de ALV. Hier zijn de volgende punten aan bod gekomen:
– Verslag van de ALV van november 2022.
– Het financiële stuk, waaronder de jaarrekening 2022, de kascontrole en de begroting van 2023.
– Aan het bestuur is decharge verleend.
– Het besluit is genomen om geen kredieten meer te verstrekken.

Omdat de doelstelling van de Kredietunie om (startende) ondernemers te ondersteunen doormiddel van het uitgebreide netwerk en kennis niet is veranderd, hebben we voorgesteld om ons Ondernemersheem wel in stand te laten en jaarlijks een aantal interessante bijeenkomsten te organiseren. Hierover later meer, maar noteert u alvast 29 september in uw agenda van 15 – 17 uur? Dit belooft een speciale en kennisverijkende bijeenkomst te worden met een zeer bijzondere gastspreker.

Klaas Michiel heeft ons meegenomen in de plannen voor het vernieuwde Ondernemersheem en Anneke heeft de posters gepresenteerd ter bevordering van de naamsbekendheid. De bedoeling is dat deze posters in leegstaande panden komen te hangen.

Na de zomervakantie zal één en ander een vervolg krijgen. Voor nu een fijne vakantie gewenst!