Op vrijdag 17 september jl. hebben we de ALV gehouden in Cafe De Driesprong te Kommerzijl.

Café de Driesprong
Er waren ruim 15 leden aanwezig. We werden aldaar welkom geheten door uitbater Johan Niemeijer die vorig jaar nog maar twee maanden open was toen de lock down ingesteld werd. Dat dit tot een enorme uitdaging heeft geleid behoeft geen betoog. Gelukkig kon vanuit de naastgelegen snackbar nog wel verkocht worden en wist Johan met veel creativiteit onder andere BBQ pakketten thuis te bezorgen. Het is ook persoonlijk best een moeilijke periode geweest vooral toen zijn echtgenote Corona kreeg en Johan een aantal weken in isolement moest.  Johan zegt blij te zijn met de steun die hij heeft gehad van de kredietunie. Regelmatig is er telefonisch contact geweest.

Het bestuur heeft waardering en respect uitgesproken, niet alleen naar Johan want gelukkig zijn alle leden goed door de Corona crisis heen gekomen.

Feliz Novia Bruidmode
Ook was Hanneke Hazenberg van Feliz Novia Bruidmode aanwezig. Samen met Sabrine Reitsema is zij momenteel bezig hun nieuwe Bruidsmode zaak in Zuidhorn te openen. Hanneke stelde haarzelf voor en vertelde enthousiast over de voorbereidingen tot nu toe en het financieringstraject dat zij met de kredietunie doorlopen heeft.

Afscheid Piet van Esch
In de vergadering werd afscheid genomen van secretaris Piet van Esch. Piet is onlangs met pensioen gegaan en heeft te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Piet heeft uitgebreid verteld over zijn bestuursperiode die hij inspirerend noemde. Het bestuur had eerder al uitgebreid afscheid genomen. Piet ontving een ‘onderscheidende speld’ van de Kredietunie als afscheidscadeau.

Jantien Borsch – nieuwe secretaris
Opvolgster is Jantien Borsch die in Zevenhuizen woont en eigenaresse is van het Advocatenkantoor Borsch advocaten te Tolbert. Zij heeft haar in de vergadering voorgesteld en heeft dat eerder ook gedaan in een nieuwsbrief naar de leden waarin zij haar kandidaat stelde. De vergadering stemde enthousiast in met haar benoeming.

In de ALV werden voorts de het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld welke u kunt raadplegen op onze website.

Na afloop trakteerde Johan ons nog op een borrel in het Café.

We hopen binnenkort nog meer ‘live’ bijeenkomst te kunnen organiseren en u daar weer te ontmoeten.