Een enthousiaste groep ondernemers uit het Westerkwartier heeft samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Kredietunie Nederland het initiatief genomen om een regionale kredietunie op te richten. Vrijdag 10 februari 2017 werd die oprichting onder veel belangstelling bezegeld. De belangrijkste doelstelling van de Kredietunie Westerkwartier is het beschikbaar stellen van kredieten gecombineerd met kennis en ervaring van ondernemers aan lokale ondernemers. Daarmee wil Kredietunie Westerkwartier de lokale- en regionale economische activiteiten en ontwikkelingen ondersteunen en versterken. Het bestuur bestaat uit Ronald zelf, Voorzitter, Pieter van Esch, secretaris, Hans Schipper; penningmeester en de Algemene Bestuursleden Klaas Michiel Elema en Anneke Wekema-Laan. Er is voor geïnteresseerden een businessplan beschikbaar en er is voldoende geld toegezegd om een eerste krediet te verstrekken. Deze meeting is tevens de aftrap naar de werving van meer leden.

Hans Bergsma gaf een toelichting op de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een innovatieve regionale ontwikkelingscoöperatie, gebaseerd op Publiek-Private samenwerking. “We onderscheiden ons van de vele andere coöperaties doordat we niet rond één doel of binnen één branche georganiseerd zijn. Wij verbinden groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio. Onze leden komen dus niet uit één branche en gaat het ook niet om één doel. We richten ons op de ontwikkeling van collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. We pakken onze onderwerpen integraal aan en de aspecten van groene economie, duurzaamheid en innovatie komen duidelijk naar voren”.

Edske Smit, Penningmeester van Kredietunie Eemsregio deelde de ervaringen van de afgelopen twee jaar. Eemsregio, opgericht op 10 april 2014, heeft nu 50 leden, ruim € 500.000,- aan kredieten uitgezet aan 12 ondernemers en daarmee 15 FTE geschapen, c.q. behouden. De resultaten van de eerste twee jaar worden (per jaar), na reservering voor slechte leningen, gedeeld met de leden.

Burgemeester Hoekstra lichtte het belang toe van de ontwikkeling en financiering van het MKB in Westerkwartier, de unieke samenwerking tussen Publieke-, Private organisaties en ondernemers. Daarna verrichtte hij de openingshandeling: de installatie van het eerste lid Willem Pastoor.

Na het formele deel was er voor de 85 aanwezigen gelegenheid om op informele manier meer te weten te komen over de Kredietunie Westerkwartier en in gesprek gaan met de initiatiefnemers. Voor meer
informatie: info@kredietuniewesterkwartier.nl

Een verslag van Roland Lampe van Kredietunie Nederland.