De derde Ondernemersheem bijeenkomst vond op 29 maart plaats bij Sikko in de Rodenburghal te Leek. Sikko heeft ons, in totaal ongeveer 15 leden en introducees, een korte inleiding over zijn bedrijf gegeven.

Rodenburghal

Een combinatie van ‘Licht en Geluid’ en ‘Sporthal met Sportschool’. Het laatste wordt gerund door zijn partner Astrid Cazemier. De afgelopen jaren heeft Sikko veel geïnvesteerd in het gebouw en de activiteiten die daar plaatsvinden.Een zelfstandige, hands-on hardwerkende ondernemer die ook in het maatschappelijk belang zijn bijdrage levert aan klanten en omgeving.

Case: Overheid als concurrent

Na de rondleiding door het bedrijf hebben we als ondernemers met elkaar een cases besproken. Met de betrokken Ondernemersheemleden konden we via een intervisie werkvorm Sikko van een aantal adviezen voorzien.Een bijzonder case. De vraag die Sikko ons stelde en waar hij graag een advies in zou willen hebben was: Wat doe je als ondernemer die in dezelfde “markt” vanuit een commercieel-maatschappelijke betrokkenheid concurrentie ervaart van een overheid?

We begrepen allemaal dat het een behoorlijk dilemma is, waarbij het moeilijk zal zijn om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. De adviezen liepen uiteen van “de strijd aangaan” tot “zoek de overheid op en ga in gesprek”. De strijd aangaan zal betekenen dat standpunten verharden en het uiteindelijk, zoals bleek, er een juridisch conflict uit voort komt. Iets waar beide partijen, vermoedden de andere ondernemers, niet op zitten te wachten. Het advies luidde om vooral nu met de nieuwe Gemeente Westerkwartier in gesprek te gaan. Er werd ook aangegeven dat de urgentie vanuit de overheid kennelijk laag is en men redelijk comfortabel de dingen kan afwachten. Voor de ondernemer is er urgentie. Zijn bestaan hangt er mede van af. Ook hier was het advies, ga in gesprek met de nieuwe gemeente bestuurders en mogelijke andere betrokkenen.Onderzoek naar hoe het elders in Nederland is geregeld was eveneens een advies. Hiermee kun je je eigen gedachten bepalen maar ook de andere partij mogelijk op andere gedachten brengen.

Kortom een boeiende bijeenkomst waar hopelijk de ondernemers vanuit het Ondernemersheem één van haar leden mee heeft kunnen helpen. Dat is waar het Ondernemersheem voor staat.