Deze bijeenkomst was georganiseerd met het doel alle nieuwe leden met elkaar te laten kennismaken. Kredietunie Westerkwartier is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Op dit moment verloopt de kredietverlening aan kleinere partijen via banken weleens moeizaam, vanwege de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn. Door het oprichten van een Kredietunie wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger gemaakt. Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Kredietunie Westerkwartier. Wanneer een krediet wordt verleend, wordt de kredietnemer gekoppeld aan een ervaren coach, waardoor de kredietnemer gedurende de opstartfase over extra kennis beschikt, die de kans van slagen vele malen vergroot

De taak van paardencoach Astrid Stijger was, door een korte coachingsessie met paarden, de leden bewust te maken van de rol die zij als coach zouden kunnen vervullen in deze nieuw opgestarte coöperatie.

Het was een inspirerende en bijzondere opening van deze samenwerking vóór en door ondernemers.

D-Ranch paardencoaching onder leiding van Astrid Stijger is een doortastende en efficiënte methode voor werkgevers en werknemers om tot een optimale samenwerking te komen binnen een bedrijf, wat uiteindelijk een mooi resultaat kan opleveren.