‘Het krediet was binnen één week rond’

LEEK – Sinds februari van dit jaar is het Westerkwartier een instantie rijker. Of liever: een coöperatie. De Kredietunie is een coöperatie, die voort is gevloeid uit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Het doel van de Kredietunie is om het verstrekken van een krediet laagdrempeliger te maken en ondernemers te begeleiden in het bedrijfsleven. ‘Het gaat om meer dan alleen een krediet. We proberen kredietnemers goed te coachen en ze bij een breed netwerk aan te sluiten’, zegt Ronald Seinen, voorzitter van de Kredietunie.

Ronald werd in februari gevraagd om voorzitter te worden van de Kredietunie. Op verzoek deed hij dat maar al te graag. ‘Ik heb in het verleden bij Rabobank gewerkt en daar had ik veel te maken met kredietaanvragen en dergelijke’, zegt Ronald. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig en voorziet hij bedrijven van management advies. ‘Voor de Kredietunie doe ik alles op vrijwillige basis. Daar zit ongeveer vier uur per week in, dus dat is prima te overzien.’

Volgens de voorzitter van de Kredietunie, was een coöperatie als deze hard nodig. Als voorzitter moet je dat natuurlijk zeggen en Ronald is niet te beroerd om het belang van de coöperatie aan te stippen. ‘Ondernemers hebben een beetje koudwatervrees gekregen met betrekking tot de bank. Men gaat nu eenmaal niet meer zo graag naar de bank voor een krediet en dat heeft deels te maken met de afstandelijkheid waarmee dit gepaard gaat. Bij banken werken ze namelijk online. Dat houdt in: ondernemers uploaden via internet hun stukken en informatie, waarna een programma op basis van een puntensysteem beoordeelt of je in aanmerking komt voor een krediet. Daarna kijkt er ook nog een accountmanager naar, maar het probleem is dat dit voor een bepaalde groep ondernemers het allemaal heel afstandelijk aanvoelt.’ Ronald weet het zelfs nog sterker te vertellen. ‘In een artikel van het Financieel Dagblad stond laatst dat uit onderzoek was gebleken dat ondernemers liever naar de tandarts gaan, dan naar de bank.

Vroeger, toen ik zelf accountmanager was nog bij de Rabobank werkte, gingen we bij de ondernemer langs om te kijken naar het plan en te overleggen over de mogelijkheden. Soms had je dan vier afspraken, alvorens tot een conclusie te komen. Tegenwoordig kost dit teveel geld. Vandaar dat kredietaanvragen bij de bank gewoon veel afstandelijker zijn.’

Bij de Kredietunie gaat dit dus anders. De coöperatie wil naast het verstrekken van een krediet, ook meer betekenen. ‘Bij ons wordt iedere kredietnemer lid van de coöperatie. Die bestaat momenteel uit ondernemers uit de buurt die geld hebben gestoken in de Kredietunie en natuurlijk uit diegene aan wie wij een krediet hebben verstrekt. Daarnaast krijgen kredietnemers bij ons intensieve coaching van één van onze leden. Wij kijken wie het beste bij de kredietnemer past en diegene ondersteunt hem of haar dan in bepaalde zaken. Daarnaast kunnen kredietnemers terugvallen op een gigantisch netwerk. Dat is ook een reden voor ondernemers in de buurt die geld hebben gegeven aan de coöperatie. Zij breiden hun netwerk ook weer uit’, zegt Ronald.

De ondernemers die geld hebben gestoken in de Kredietunie, zijn samen goed voor tweeënhalve ton. Omdat de provincie het idee goed vond, legden ze bij iedere opgebrachte euro zelf ook één in. Hierdoor staat de teller bij de Kredietunie op een half miljoen. De eerste kredietnemer, heeft hiervan vijftigduizend euro ontvangen. ‘Het krediet gaat bij ons tot de vijfenzeventigduizend euro. Dit moeten zij in vijf à zes jaar terugbetalen. Dat houdt dus in dat mensen die een heel bedrijfspand willen kopen, beter naar de bank kunnen gaan. Je moet bij een krediet echt denken aan een bedrijfsauto, een nieuwe machine of andere noodzakelijke investeringen’, zegt Ronald.

Dat een kredietaanvraag bij de Kredietunie snel kan gaan, bewees de eerste kredietnemer wel. ‘Zijn krediet was binnen één week rond. Hij kwam met een plan en de nodige informatie. Wij hebben met hem gekeken naar zijn ontwikkelingspunten en een week later werd zijn krediet goedgekeurd’, zegt Ronald. Dat wil zeker niet zeggen dat eenieder zomaar een krediet krijgt, of dat een krediet altijd binnen een week geregeld is. ‘Sinds juli hebben wij zeven aanvragen ontvangen, waarvan er twee nog lopen. We kijken kritisch naar de aanvragen en adviseren de ondernemers altijd eerlijk. Zo vroeg iemand krediet aan, maar kwamen wij erachter dat hij zijn bedrijf beter kon beëindigen. Toen hebben wij hem dat ook geadviseerd. Hij heeft dat toen van ons aangenomen en we hebben hem geholpen om al zijn zaakjes te regelen en zijn bedrijf te sluiten. Zo heeft hij waarschijnlijk een faillissement voorkomen. Zelf is hij nu in loondienst en is hij daar hartstikke tevreden mee. Het belangrijkste is dus dat je de ondernemers echt helpt’, zegt Ronald.

Voor de Kredietunie is het maken van winst een bijzaak. ‘Als onze leden echt geld willen investeren om meer vermogen te genereren, dan gaan ze wel beleggen. Nee, de ondernemers die lid zijn geworden van de Kredietunie doen dit in de eerste plaats om andere ondernemers te helpen en zelf ook een breder netwerk te krijgen. Maar als we geld verdienen met de Kredietunie, dan heeft ieder lid hier profijt van.’

Het vinden van ondernemers die lid wilden worden was dan ook niet zo’n probleem. Vooral het vinden van kredietnemers was lastiger. ‘Ondernemers zijn bang om afgewezen te worden. Dat is logisch, want dat vindt niemand fijn. Zij vragen soms helemaal geen krediet aan, terwijl dit ontzettend kan helpen bij de groei van een bedrijf. Met onze expertise kunnen wij de ondernemers daarnaast van advies voorzien’, meent Ronald.

Hij is dan ook blij dat het eerste krediet nu verstrekt is. ‘Je moet het zien als het begin van een groter geheel. Ons doel is om ondernemers, en daarmee ook de omgeving, financieel sterker te maken. Dat het eerste krediet is verstrekt, is hartstikke mooi, maar dat wil niet zeggen dat de kredietnemer er nu alleen voor staat. We blijven hem coachen en advies geven. Hij kan altijd bij ons terecht.’

De coöperatie is voornamelijk een groot ondernemersnetwerk en dat netwerk willen ze graag in stand houden. ‘We organiseren algemene ledenvergaderingen en bepaalde activiteiten. Eén van onze leden, Astrid, is paardencoach. Paarden zijn dieren die heel erg gevoelig zijn voor de gemoedstoestand van mensen. Als je als mens nogal gestrest bent en je gaat bij een paard staan, dan merkt dit paard dat direct. Astrid, die als tandarts aan onze coöperatie verbonden is, kan aan de hand van de reacties van het paard zien hoe iemand zich voelt. Aan de hand daarvan kan ze je adviezen geven of zorgen wegnemen. Een paard fungeert als het ware als een spiegel. Astrid kan je dan vertellen wat het paard voelt en kan je hiermee wellicht helpen. Dat werkt natuurlijk ook door in het ondernemerschap. Wat voor advies Astrid aan mij gaf? Geen. Ik ben namelijk bang voor paarden’, lacht Ronald.

Lees het artikel ook op De Krant