Op 14 juni organiseerde de Nederlandse Kredietunie het symposium “Values in Banking” in de Volksbank te Utrecht. Naast de sprekers Onno Ruding en Mathijs Bouman waren ook Hans Bergsma (Gebiedscoöperatie Westerkwartier) en Ronald Seinen (Kredietunie Westerkwartier) uitgenodigd. Reden daarvoor was dat de oprichting van de Kredietunie Westerkwartier in een recordtijd van 4 maanden is gedaan. Normaal vergt dit proces gemiddeld een jaar.

Ronald Seinen en Hans Bergsma hebben toegelicht dat het geheim van dat succes zit in de nauwe samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie en de Kredietunie. Beide organisaties vertegenwoordigen dezelfde waarden; ‘zelfredzaamheid’ en van ‘onderaf organiseren’. Kortom “De regio aan het stuur!” De kredietunie heeft daarnaast enorm geprofiteerd van het bestaande netwerk van de Gebiedscoöperatie en de ondersteuning die haar backoffice kon leveren tijdens de oprichting.