LEEK – Studenten van de Noordelijke Hogeschool kunnen door de kersverse Kredietunie Westerkwartier u.a. worden ingeschakeld bij het ondersteunen van (startende) ondernemers.

Door deze unieke werkwijze heeft de Kredietunie in de vier gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn al een voorsprong.

Het bestuur van de Kredietunie Westerkwartier u.a. wordt gevormd door uitsluitend vrijwilligers. Vanuit hun vakkennis en vooral praktijkervaring staan ze paraat voor het helpen van startende en bestaande ondernemingen met onder meer kredietverlening. “Iemand die bij een bankinstelling aanklopt, moet momenteel online een compleet dossier aanleveren. Dat is al een eerste barrière die wij willen slechten”, vertelt unievoorzitter Ronald Seinen uit Leek. “Wij beginnen met een persoonlijk gesprek bij de koffie om samen met de ondernemer bijvoorbeeld het businessplan af te ronden. De Rabobank staat positief tegenover ons initiatief en staat er voor open om in voorkomende gevallen samen met ons een financiering op te tuigen”. De kredietunie kan desgewenst een beroep op studenten doen om bijvoorbeeld een markt- of haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. “Vanuit onze organisatie kunnen we elke beginnende of bestaande onderneming coachen en begeleiden. Het leuke hierbij is vooral dat het ondernemers zijn die deze taak op zich nemen. Ze coachen vanuit het ondernemerschap. Wat dat betreft, keert het oude gildesysteem in een nieuwe stijl terug. De praktijk is toch de beste leermeester”.
Laagdrempelig

Het door de banken gehanteerde risicoprofiel geldt voor de Kredietunie evenmin als een barrière. “Wij willen met nadruk laagdrempelig zijn. Ondernemen moet een uitdaging zijn. Iedereen die een plan heeft voor een eigen zaak of in een onderneming wil investeren, is welkom bij ons. Samen kijken we wat er mogelijk is”. Hoofdvoorwaarde is wel dat het bedrijf in het Westerkwartier actief is of daar in actie wil komen vanuit bijvoorbeeld een leegstaand (winkel-)pand. De Kredietunie kan maximaal 50.000 tot 75.000 euro als lening beschikbaar stellen voor een periode van hooguit zes jaar. “Iemand die daar gebruik van maakt, weet ook dat hij of zij in die tijd volgens afspraak wordt begeleid door ons bij bijvoorbeeld het opstellen van jaarplannen. Zo kunnen we een onderneming samen tot een succes maken”.

Een kleine dertigtal leden van de Kredietunie Westerkwartier u.a. heeft samen de basis gelegd voor de coöperatieve samenwerkingsvorm rond kredietverlening als spil. De provincie Groningen heeft voor hun plan al een miljoen gereserveerd voor de periode van tien jaar. “Het is een ervaringsfeit dat ondernemers vaak alleen voor een klus of project staan of bepaalde vragen solo moeten tackelen. In plaats van solo kiezen wij voor samen”. Alle vragen op het gebied van mensen, middelen en mogelijkheden – de 3M’s voor het gemak – binnen een onderneming kunnen dan ook met de Kredietunie worden besproken.

Het bestuur van de Kredietunie Westerkwartier u.a. hecht aan een persoonlijke band en binding met (potentiële) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in haar werkgebied.

Naast de eigen website www.kredietuniewesterkwartier.nl kunt u dan ook te allen tijde voorzitter Ronald Seinen raadplegen via 06 51 344 105. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van onder meer kredietverlening. Secretaris Piet van Esch is hoofd Control bij de woningcorporatie Wold & Waard. Penningmeester Hans Schipper geldt als deskundige op administratief terrein. De algemeen bestuursleden Anneke Wekema en Klaas Michiel Elema zijn jarenlang actief in de wereld van onder andere reclame en marketing. Wat ze gemeenschappelijk hebben, willen ze met anderen graag delen in, met en vooral voor het Westerkwartier. “Kom maar op met plannen. Ook een goed verhaal begint altijd met een eerste regel”.

bron: Het Westerkwartier