In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2013 de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. Gesteund door grote en kleine ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontpopt de Gebiedscoöperatie gaandeweg tot de verbindende kracht tussen alle partijen in het Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie staat aan de basis van de oprichting van Kredietunie Westerkwartier. Deze kredietunie is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’.

U kunt zich een jonge enthousiaste ondernemer uit het Westerkwartier voorstellen. Hij heeft zich al redelijk goed voorbereid en de markt in kaart gebracht. Vanaf het voorjaar tot begin van de herfst wil hij festivals in Nederland met zijn Foodtruck bezoeken en daar zijn zaken gaan doen. Voor de winterperiode zoekt hij indoor-evenementen en door de week probeert hij voet aan de grond krijgen op warenmarkten in de grotere plaatsen in Noord Nederland.

Een kredietaanvraag van € 25.000,- werd hem door een bank geweigerd, vanwege de kleinschaligheid en een niet sluitend businessplan. Kredietunie Westerkwartier is op zoek naar dit soort vraagstukken en wil graag met ondernemers als deze in contact komen om samen te kijken of een financiering voor dit initiatief versterkt kan worden. “We helpen daarbij het businessplan op orde te krijgen. Onze rol is die van adviseur en ondersteunt de totstandkoming van een in beginsel levensvatbaar initiatief. Na de verstrekking van het krediet blijven we coachen.”

Kredietunie Westerkwartier is gericht op het verstrekken van kredieten aan startende ondernemers en voor nieuwe initiatieven van gevestigde ondernemers. In veel gevallen zal het gaan om relatief lage bedragen, waarvoor een kredietunie makkelijker dan een bank, krediet kan verlenen. Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdbestek afgehandeld door mensen met ondernemerschap als expertise. Als kredietvrager weet je al snel waar je aan toe bent en waar mogelijke pijnpunten liggen. Meer informatie staat op de website kredietuniewesterkwartier.nl.

bron: Het Westerkwartier