In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2013 de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. Gesteund door grote en kleine ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontpopt de Gebiedscoöperatie gaandeweg tot de verbindende kracht tussen alle partijen in het Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie staat aan de basis van de oprichting van Kredietunie Westerkwartier. Deze kredietunie is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’.

U kunt zich een winkelier in het centrum van Zuidhorn voorstellen. Hij heeft zich volgens de cijfers de afgelopen jaren goed ontwikkeld. De ondernemer heeft een eenvoudige website waar hij zijn bedrijf presenteert, maar tegenwoordig neemt de druk van online verkopen van een vergelijkbaar assortiment toe. Uit een marktonderzoek blijkt dat een webshop een goede bijdrage kan leveren aan de continuïteit van de winkel.

In het plan opgenomen was dat er het nodige geïnvesteerd moet worden in hard- en software, er moet een ontwerp worden gemaakt voor de infrastructuur en de vormgeving van webshop. Waarna een compleet CMS systeem met afreken faciliteiten moet worden aangeschaft en ingericht. Uit eigen middelen kan de ondernemer een bedrag inzetten. Hij zoekt financiering voor een bedrag van 37.000,-.

De Kredietunie beoordeelt financieringsaanvragen gelijk aan de wijze waarop banken dat doen. Er is echter een verschil. De Kredietunie is van ondernemers, voor ondernemers. We houden van een uitdaging en willen graag met de ondernemer meedenken en hem helpen zijn plannen en dromen waar te maken, zodat ook die onderneming waarde toevoegt aan de regionale economie. Na de verstrekking van het krediet blijven we coachen.

We dagen ondernemers met een dergelijk vraagstuk uit een kredietaanvraag bij ons te doen, in ieder geval met ons het gesprek aan te gaan. We helpen graag om met hem mee te denken, van advies te voorzien zodat de businesscase klopt en dubbel gecheckt is. De uitdaging is er voor de ondernemer er een succes van te maken. Als de Kredietunie daar een steentje aan bij kan dragen en dat verantwoord kan, zullen we dat niet nalaten. Meer informatie staat op de website kredietuniewesterkwartier.nl.