De Coöperatieve Kredietunie Westerkwartier is afgelopen week gestart. Deze kredietcoöperatie is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: van, voor en door ondernemers. Op dit moment verloopt de kredietverlening aan kleinere partijen via banken weleens moeizaam, vanwege de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn. Door het oprichten van een kredietcoöperatie wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger
gemaakt. Zowel kredietgevers als kredietnemers kunnen lid worden van de Coöperatieve Kredietunie Westerkwartier. Daarbij krijgen de kredietnemers niet alleen meer financiële ruimte, maar worden ze ook via een coachingsysteem, verzorgd door de kredietgevers, ondersteund. Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid tussen de kredietgevers en de kredietnemers zonder dat het een soort van bevoogding wordt. Het moet de coaches niet alleen gaan om de financiële resultaten, maar ze moeten ook optreden als een soort klankbord met betrekking tot andere bedrijfsvoeringszaken.

Omdat het Westerkwartier gekenschetst wordt door zijn zeer uitgebreid MKB-netwerk en er regelmatig nieuwe innovatie-initiatieven ontstaan, is dit gebied bij uitstek geschikt voor een kredietunie. Dit instrument zal een extra impuls geven aan het ondernemersklimaat hier in onze regio. Hiermee zal het MKB in het Westerkwartier nog meer, als dat het al is, de banenmotor voor ons gebied worden. En gezien de samenstelling van het bestuur van het eerste uur heb ik er alle vertrouwen in dat dit een succes wordt.

Berend Hoekstra, burgemeester van Leek
Bron: Het Westerkwartier